PayFirst Salon POS System

💥Quản lý hiệu quả một tiệm NAIL thành công bắt đầu từ đây…
💰💰💰 LỢI ÍCH:
👍1. Tiết kiệm 100% thời gian làm sổ sách – lương bổng
👍2. Tự động hóa tất cả quy trình quản lý tiệm
👍3. Báo cáo chi tiết về vận hành của tiệm
👍4. Phù hợp với xu hướng hiện đại giúp tăng doanh thu
—————–
Xin liên lạc ngay để được tư vấn và coi DEMO trực tuyến
☎️(866)624-8436 – (714)200-5499